Me skal stella godt med deg så
du kan få gjort ein best mogleg jobb.

Mange entreprenørar som jobbar med kraftanlegga,
på veg og bane, er takksame for at dei kan ha oss i nærleiken under anleggsperioden. Her får dei både frukost, middag og kvelds. Pluss ei god seng å kvile seg i. Det vert som å koma heim att til mor det der. Godt stell er på mange måtar halve jobben.